Có 46 kết quả :

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Quảng Ninh

Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Ninh, chiều 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.