Có 32 kết quả :

Anh Walter Eagle Tail đã qua đời vì bị nghẹn 1 chiếc xúc xích.

Tử vong vì 1 chiếc xúc xích

Anh Walter Eagle Tail có lẽ là một ví dụ điển hình cho khái niệm "chết vì no" sau khi bị nghẹn một chiếc xúc xích trong cuộc thi Ăn xúc xích Nathan được tổ chức thường niên.