Bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt cấp phường

Bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt cấp phường
TP - Chiều 27-7, UBND TPHCM yêu cầu UBND các quận lấy phiếu tín nhiệm trong tập thể đơn vị và người dân địa phương đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, báo cáo kết quả cho thành phố chậm nhất là vào ngày 30-11.

> Phải chỉ ra nhược điểm của cán bộ quản lý

Các cán bộ thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm phải có thời gian công tác từ đủ hai năm (kể từ ngày được bổ nhiệm) trở lên.

Được biết, từ ngày 25-4-2009, TPHCM thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường. Các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường được thực hiện theo cơ chế bổ nhiệm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG