Bộ Công Thương giảm 162 đội quản lý thị trường

Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT Trần Hữu Linh trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ thuộc Cục QLTT TPHCM chiều 19/10
Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT Trần Hữu Linh trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ thuộc Cục QLTT TPHCM chiều 19/10
TPO - Tổng cục Quản lý thị trường đã yêu cầu các Cục lên phương án cắt giảm 162 đội quản lý thị trường, để hướng tới giảm xuống chỉ còn 376 đội quản lý thị trường trên toàn quốc đồng thời tăng trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), ông Trần Hữu Linh, sau khi mô hình hoạt động mới Tổng cục Quản lý thị trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lực lượng quản lý thị trường ở các địa phương đã được tổ chức lại hoàn toàn theo ngành dọc xuyên suốt. Theo đó, 63 chi cục quản lý thị trường đã được nâng cấp thành 63 Cục Quản lý thị trường thuộc Tổng cục với khoảng 6.800 cán bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau khi thành lập, Tổng cục đã yêu cầu các Cục lên phương án cắt giảm. Đến nay, đã giảm được tổng cộng 162 đội quản lý thị trường để hướng tới giảm xuống chỉ còn 376 đội quản lý thị trường trên toàn quốc đồng thời tăng trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Cùng với việc sắp xếp lại các chi cục, đội quản lý thị trường, Tổng cục quản lý thị trường đã tiến hành rà sát lại đội ngũ cán bộ. Ngay trong tháng 11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về tiêu chuẩn chuyên môn cán bộ từng cấp của lực lượng. Đây là cơ sở để bổ nhiệm, tiến tới giao nhiệm vụ từ kiểm soát viên tới đội ngũ lãnh đạo các phòng, cục. Tất nhiên, lộ trình này cũng phải tuân theo lộ trình giảm biên chế của Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương.

Theo ông Trần Hữu Linh, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trực tiếp chỉ đạo đến ngày 31/12/2018 phải ổn định được bộ máy tổ chức tổng cục và hoàn thành xong hướng dẫn sắp xếp tổ chức Đảng ở các cục quản lý thị trường để có thể tiến hành công tác bổ nhiệm, kiện toàn công tác tổ chức.

Tại Hội nghị triển khai Quyết định số 34 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường ngày 22/8 vừa qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, những hành vi tắc trách vì sự thiếu hiểu biết chuyên môn cũng là không thể chấp nhận được và không thể dung dưỡng đối với lực lượng quản lý thị trường cũng như trong một bộ máy mới của tổ chức bộ máy Bộ Công Thương.

“Thực trạng vừa qua cũng cho thấy, ở một số bộ phận, một số cá nhân có những hành vi tiêu cực. Đó là những bài học rất đau đớn và chua xót, cần nghiêm túc khắc phục để hoàn thiện mình trong thời gian tới”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Theo kế hoạch, sang năm 2019, Bộ Công Thương sẽ xây dựng Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 12/2019. Cùng đó, 681 Đội Quản lý thị trường cấp huyện sẽ được tổ chức lại theo hướng sáp nhập thành các đội liên huyện, bảo đảm mục tiêu giảm 305 Đội (giảm 45%) đến năm 2020.  Năm 2019, dự kiến kinh phí ngân sách dành cho lực lượng quản lý thị trường chiếm khoảng 50% ngân sách cấp cho Bộ Công Thương.

MỚI - NÓNG