Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

 Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng chúc mừng bạn Bùi Văn Thái, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đoạt giải Nhất tuần thứ 9 Cuộc thi.
Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 1

Bạn Bùi Văn Thái, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
đoạt giải Nhất tuần thứ 9 cuộc thi.

Trong tuần thi thứ 9, có 181.100 người dự thi với 471.399 lượt thi, 42.948 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số người tham gia dự thi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 9:

Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 2
Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 3 Bạn Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm quân sự, Trường Sỹ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng - người đoạt giải Nhì tuần 9. 
Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 4

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:

Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 5  
Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 6 \Bạn Nguyễn Thị Thùy Dung, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh - người đoạt giải Ba tuần 9.
Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 7  
Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 8  
Bạn Bùi Văn Thái đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 9 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 9

Sau đây là câu hỏi tuần 10:

Câu 1. Năm 1967, Ban Tuyên huấn Trung ương kiến nghị Ban Bí thư đưa cuộc vận động “Báo công, lập công” thành nền nếp hàng năm dựa trên kinh nghiệm các phong trào và cuộc vận động nào?

A. Phong trào thi đua “Hai giỏi” ở Quảng Bình và cuộc vận động “Báo công chống Mỹ, cứu nước” ở Thái Bình

B. Phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”

C. Phong trào “Ba đảm đang” và “Xây dựng gia đình vẻ vang”

D. Phong trào thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”

Câu 2. Cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào?

A. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

B. Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại

C. Tiến bước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

D. Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 3. “Nâng cao một bước quan trọng phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, năng lực vận dụng lý luận Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn công tác” là nội dung trong văn kiện nào của Đảng ban hành năm 1970?

A. Chỉ thị số 141-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tư tưởng

B. Nghị quyết số 210-NQ/TW về công tác giáo dục lý luận, chính trị và tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên

B. Thông báo số 05-TB/VPTW về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện

D. Nghị quyết số 41-NQ/TW của Ban Bí thư về việc chuyển lớp A1 thành Trường lý luận tại chức

Câu 4. Năm 1970, Đảng ta đã đề ra biện pháp gì để thực hiện Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh?

A.Tất cả các đảng viên phải tham gia lớp nghiên cứu tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các sách phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin

B.Công tác giáo dục lý luận, chính trị phải thực hiện theo phương châm kết hợp lý luận và thực tiễn

C.Kết hợp nâng cao nhận thức chính trị với trau dồi tư tưởng và đạo đức cách mạng

D.Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Chỉ thị số 190-CT/TW ngày 7/7/1971 của Ban Bí thư khóa III giao trách nhiệm cho cơ quan nào giúp Trung ương Đảng quản lý thống nhất toàn bộ đội ngũ trí thức?

A. Ban Tổ chức Trung ương

B. Ban Tuyên huấn Trung ương

C. Ban Khoa học giáo dục Trung ương phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương

D. Ban Khoa học giáo dục Trung ương

Câu 6. Chủ trương của Ban Bí thư về công tác xuất bản và phát hành báo chí năm 1970 là “nâng cao chất lượng, sắp xếp lại lực lượng báo chí” nhằm khắc phục hạn chế gì?

A. Lực lượng làm công tác báo chí còn quá ít

B. Báo chí tuyên truyền quá nhiều về kinh tế

C.Chất lượng chưa cao, chưa phát huy được tác dụng; Lực lượng báo chí phân phối chưa hợp lý; Báo địa phương chưa sát hợp với trình độ người đọc ở cơ sở

D. Báo chí tuyên truyền về văn hóa xã hội

Câu 7. Trong năm 1973 và đầu năm 1974, 5 đợt tuyên truyền trong công tác tư tưởng của Đảng tập trung vào những nội dung gì?

A. Nâng cao niềm tự hào về truyền thống anh hùng; cổ vũ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng

B. Làm rõ nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế trong kế hoạch 2 năm 1973 -1974

C. Vạch trần hành động vi phạm Hiệp định Paris của Mỹ- Ngụy, tranh thủ sự đồng tình của dư luận quốc tế

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 ngày 13/10/1973đề ra nhiệm vụ chủ yếu gì của cách mạng miền Nam?

A. Đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao; buộc địch nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Paris

B. Phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp

C.Tích cực mở luồng giao lưu kinh tế giữa vùng ta và vùng địch

D. Tăng cường đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa và tăng cường đoàn kết quốc tế

Câu 9. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng nào dưới đây?

A. Góp phần xây dựng, vun đắp và phát huy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

B. Làm dấy lên cao trào chống Mỹ cứu nước của toàn dân với khí thế sôi nổi, hào hùng

C. Nêu cao chính nghĩa Việt Nam, tranh thủ được sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của các nước XHCN anh em

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. “Em ơi em Đất nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó san sẻ/ Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở/ Làm nên Đất nước muôn đời…”là lời của bài thơ Đất nước. Bạn cho biết ai là tác giả của bài thơ này?

A. Nguyễn Đình Thi

B. Nguyễn Khoa Điềm

C. Chế Lan Viên

D. Tố Hữu

MỚI - NÓNG