Có 46 kết quả :

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh tại kỳ họp thứ 5 (bất thường), HĐND khóa IX. Ảnh Nguyễn Thành

Chiều nay Đà Nẵng sẽ kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo

TPO - Theo chương trình hoạt động của kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX vào chiều nay (9/7) tại phiên khai mạc, HĐND thành phố sẽ làm công tác nhân sự. Trong đó, sẽ tiến hành bầu các chức danh hiện nay Đà Nẵng còn thiếu, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND thành phố.  
Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

TPO - Theo dự kiến, phiên họp thứ 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ có phiên họp riêng, cho ý kiến về công tác nhân sự. Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về quy trình, thủ tục bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.