Ba tháng đầu năm, Đà Nẵng kỷ luật 60 đảng viên

TPO - Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 60 đảng viên (có 13 cấp ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 53, cảnh cáo 6, khai trừ ra khỏi Đảng một trường hợp

Ngày 8/4, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương cho biết: trong quý I-2019, cấp ủy các cấp TP Đà Nẵng đã kiểm tra 28 tổ chức đảng, 41 đảng viên; giám sát 1 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 6 đảng viên (có 3 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận tất cả đảng viên bị kiểm tra đều vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 27 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 1 tổ chức đảng, 11 đảng viên; kiểm tra 19 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 60 đảng viên (có 13 cấp ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 53, cảnh cáo 6, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu ở lĩnh vực chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý đất đai, tài chính; kê khai tài sản, thu nhập...

Cùng ngày, UBKT Trung ương cũng cho biết: trong quý I-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Kon Tum kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng, 8 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng, 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 9 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 6 tổ chức đảng; kiểm tra 19 tổ chức đảng về thu, chi đảng phí.

Các cấp có thẩm quyền trong tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 34 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 25, cảnh cáo 6, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chưa gương mẫu trong việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan; thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, nghiệm thu không đúng khối lượng dự án, dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng; làm mất vũ khí quân dụng; vi phạm quy định về bầu cử.

So với các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, số cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên của cấp ủy và UBKT các cấp quý I-2019 của Đảng bộ tỉnh Kon Tum vẫn còn ít, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế của địa phương.

MỚI - NÓNG