Có 14 kết quả :

Hậu Giang kỷ luật 27 đảng viên trong quý I/2022

Hậu Giang kỷ luật 27 đảng viên trong quý I/2022

TPO - Trong quý I/2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên, với các nội dung vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo...
Thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên

Thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên

TPO - Năm 2017, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức đảng và 381 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên.
Kỷ luật 12 nghìn đảng viên

Kỷ luật 12 nghìn đảng viên

TP - Ngày 24/2, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và đại diện các cơ quan trung ương và địa phương.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Hà Nội thi hành kỷ luật 817 đảng viên

TPO - Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Thành ủy Hà Nội sáng 4/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2016, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 817 đảng viên.  
Kỷ luật 104 đảng viên

Kỷ luật 104 đảng viên

TP - Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 của Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức ngày 14-2 năm 2011, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) trong toàn tỉnh này đã kiểm tra 331 đảng viên; 73 tổ chức đảng và giám sát 52 đảng viên; 28 tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 4 đảng viên

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 4 đảng viên

Hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã có thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 3 của Ủy ban. Tại kỳ họp này, Ủy ban đã xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 6 đảng viên, trong đó, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp, giải quyết tố cáo 1 trường hợp, cấp ủy cấp dưới đề nghị 3 trường hợp.