5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo

Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất bổ sung 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo ảnh 1
Theo Người Lao Động
Tin liên quan