21 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách

21 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách
TP - Theo đó, quà tặng trị giá 500 nghìn đồng/suất gửi tới đối tượng là cán bộ hoạt động trước ngày 1/1/1945 và cán bộ hoạt động từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh bị thương trong kháng chiến chống Pháp; bệnh binh bị bệnh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; đại diện gia đình liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp... 

Thành phố quyết định thăm và tặng quà trị giá 2,2 triệu đồng/suất cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp. Tổng số tiền thành phố Hà Nội chi cho việc tặng quà tới các trường hợp chính sách nêu trên là hơn 21,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG