Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông với ông Nguyễn Hồng Trường

Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông với ông Nguyễn Hồng Trường
TP - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. 

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Trường cũng đã bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Lý do khiến ông Trường bị kỷ luật là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, ông cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT.

Ông Trường cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Ngoài ông Trường, Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 thứ trưởng khác của Bộ GTVT.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Nguyễn Nhật bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Riêng Thứ trưởng Nguyễn Văn Công bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.       

MỚI - NÓNG