Xây dựng Chiến lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc

Xây dựng Chiến lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc
TP - Ngày 28/7 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo xây dựng Chiến lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại hội thảo, đại biểu các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên thảo luận về: Cấu trúc của dự thảo Chiến lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thực trạng hội nhập quốc tế của công tác dân tộc giai đoạn 2005-2014.

MỚI - NÓNG