Có 3 kết quả :

Unilever trao tặng các sản phẩm thiết yếu hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai khỏe mạnh vững vàng chiến thắng dịch bệnh

Chương trình ‘Vững vàng Việt Nam’ của Unilever tiếp sức tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện

Ngày 1/4/2020 - ngày đầu của chiến dịch 15 ngày vàng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, Unilever - doanh nghiệp lớn trong ngành hàng tiêu dùng, đã lập tức huy động nguồn lực trao tặng Bệnh viện Bạch Mai khối lượng sản phẩm với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, nhằm giúp Bệnh viện tăng cường điều kiện vệ sinh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.