Vĩnh Long: Thanh tra phát hiện vi phạm, sai phạm kinh tế hơn 58 tỷ đồng

TPO - Qua thanh tra tại Vĩnh Long phát hiện có 22 đơn vị có sai phạm về kinh tế, với tổng vi phạm, sai phạm hơn 58,7 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 2,2 tỷ đồng; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 2 tổ chức và 40 cá nhân…

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong năm 2020, các cấp, ngành triển khai 66 cuộc thanh tra ở 98 đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất công; tài chính ngân sách; thu chi tài chính đơn vị sự nghiệp; phòng chống tham nhũng… Kết quả đã kết thúc 64 cuộc và ban hành 64 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện có 22 đơn vị có sai phạm về kinh tế, với tổng vi phạm, sai phạm là hơn 58,7 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 2,2 tỷ đồng; chấn chỉnh theo đúng quy định tài chính hơn 56,4 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý hành chính hình thức kiểm điểm trách nhiệm 47 cá nhân, 4 tổ chức và chuyển điều tra làm rõ trách nhiệm 1 trường hợp.

Qua kết quả thanh tra chưa phát hiện có hành vi tham nhũng. Các sai phạm chủ yếu là thiếu sót về mặt chứng từ; chi thanh toán chứng từ sai niên độ; chi sai nguồn; thiếu sót trong công tác quản lý; chi sai nguyên tắc chế độ; chi vượt định mức, sai đối tượng; lập chứng từ quyết toán chưa đúng qui định; sai phạm về nguyên tắc quản lý…

Trong tổng số hơn 2,2 tỷ đồng đề nghị thu hồi, các đơn vị đã thực hiện được hơn 1,6 tỷ đồng, đạt 70,36%. Nguyên nhân các đơn vị được thanh tra chậm nộp là do các đoàn thanh tra kết thúc và ban hành kết luận vào cuối quý IV, đồng thời do điều kiện kinh tế, một số cá nhân xin được nộp theo lộ trình và một số kết luận còn thời gian trong giai đoạn đôn đốc thực hiện.

Về xử lý hành chính, đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm xong 40 cá nhân và 2 tổ chức theo kiến nghị.

Theo đánh giá, trong công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra, công tác thu hồi tài sản thất thoát, vẫn còn vài đơn vị còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên nên các kiến nghị về kinh tế, tỷ lệ thu hồi tiền thấp. Mặt khác, các đơn vị quản lý cấp trên chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo cho đơn vị thuộc quyền quản lý phải nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra... Từ đó dẫn đến còn tồn đọng một số kết luận kiến nghị sau thanh tra chưa được thực hiện dứt điểm.

MỚI - NÓNG