Có 3 kết quả :

Cảnh hoang phế của Dự án Gang thép nghìn tỷ sau nhiều năm tạm dừng thi công

VINAINCON - Nhà thầu trục lợi từ Dự án Gang thép Thái Nguyên

TP - Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) sau khi trở thành nhà thầu phụ, được giao thực hiện thi công Phần C của hợp đồng EPC số 01 thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên với giá trị tạm tính hơn 764 tỷ đồng đã lập tức ký hợp đồng giao việc với 29 nhà thầu khác với giá trị hơn 505 tỷ đồng và thu phí quản lý 5-10% giá trị hợp đồng.