Vietbank triển khai thành công Đại hội cổ đông 2020

Chủ tọa đoàn tại cuộc họp ĐHCĐ Vietbank 2020 trả lời, giải đáp các câu hỏi của cổ đông
Chủ tọa đoàn tại cuộc họp ĐHCĐ Vietbank 2020 trả lời, giải đáp các câu hỏi của cổ đông
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa kết thúc ngày 25/5 với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua bên cạnh Kế hoạch kinh doanh 2020 được xây dựng trình Đại hội phù hợp với dự báo diễn biến của thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, trong đó mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch phấn đấu 2020 là 613 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2019 với nhiều chỉ số ấn tượng.

Bản báo cáo tài chính năm 2019 của Vietbank đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay cho thấy, kết quả kinh doanh cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 68,928 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40,919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 93%. Tổng huy động vốn đạt 51,947 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Năm 2019, Vietbank chính thức được NHNN phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn. Đồng thời, Vietbank là ngân hàng duy nhất trong năm đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UpCom thành công. Và cũng trong năm này, Vietbank được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top “100 công ty đại chúng lớn nhất”. Vietbank hoàn tất mở mới 18  chi nhánh phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch trên toàn quốc của nhà băng này lên 113 điểm. .

Đại hội đồng cổ đông 2020 của Vietbank đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng. 100% tờ trình trong Đại hội đồng cổ đông 2020 mà Hội đồng quản trị Vietbank đệ trình đều được thông qua. Đáng chú ý các nội dung quan trọng như Phương án tăng vốn  điều lệ từ 4.190 tỷ đồng lên 4.819 tỷ  từ nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm tăng năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng để phục vụ các mục tiêu chiến lược của Vietbank giai đoạn 2020 – 2025.

 Đặc biệt với kết quả kinh doanh của Vietbank trong hai năm liên tiếp 2018, 2019 và dự kiến năm 2020, Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình Vietbank niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2020 khi điều kiện thị trường cho phép.

Thông qua việc chi 55 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cố phiếu quỹ

Một nội dung quan trọng khác cũng được thông qua đó là Vietbank trích sử dụng quỹ khen thưởng 55 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cố phiếu quỹ cho người lao động. Đây được cho là hành động thiết thực nhằm tạo động lực khích lệ tinh thần làm việc và gắn bó với Vietbank của cán bộ nhân viên, xây dựng hình ảnh “Vietbank là ngôi nhà chung của người lao động”.

Bên cạnh đó, tại Đại hội này, Vietbank cũng đã bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT và 2 Thành viên Ban kiểm soát nhằm nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát cũng như chuẩn bị nguồn nhân sự kế nhiệm cho nhiệm kỳ mới (2021-2025).

Năm 2020 được dự báo là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh của Covid 19, do vậy để phù hợp với thị trường, nhằm đồng hành và hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân, Vietbank đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phấn đấu trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước xem xét  điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cụ thể: Tổng tài sản đạt: 90.000 tỷ đồng (tăng 30,5% so với năm trước); Tổng huy động vốn đạt: 65.000 tỷ đồng (tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước);  Lợi nhuận trước thuế: đạt 613 tỷ đồng (bằng so với năm 2019); Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

Bên lề Đại hội đồng cổ đông 2020 của Vietbank, đánh giá cao các nội dung mà Hội đồng quản trị Vietbank trình bày, bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, cổ đông gắn bó lâu năm với Vietbank từ ngày đầu thành lập chia sẻ: “Tôi nhận thấy với nền tảng mà Vietbank đã và đang có, các chỉ số tài chính trong những năm gần đây đều cho thấy Vietbank phát triển lành mạnh và an toàn. Năm 2020 Vietbank hoàn toàn có thể xây dựng một kế hoạch kinh doanh với những tham vọng có thể lớn hơn nhiều nữa. Tuy vậy, xét trong bối cảnh thị trường hiện nay với những ảnh hưởng của dịch COVID-19 được dự báo còn lâu dài, Vietbank sẵn sàng san sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng và xã hội thông qua các hoạt động khác nhau, tôi hoàn toàn đồng tình với các nội dung mà Hội đồng quản trị đã nêu trong đại hội hôm nay, đặc biệt với mục tiêu lợi nhuận phấn đấu 613 tỷ mà Vietbank đặt ra thậm chí thấp hơn thì tôi vẫn ủng hộ”.

MỚI - NÓNG