Việt Nam mua 10 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Cuba

0:00 / 0:00
0:00
Vắc xin Abdala co Cuba sản xuất
Vắc xin Abdala co Cuba sản xuất
TPO - Chính phủ ban hành Nghị quyết về mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

Ngày 20/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc mua vắc xin phòng COVID-19 do Cuba sản xuất.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

Theo nghị quyết, việc mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala phải đáp ứng các điều kiện: Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin; chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng, phải tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều vắc xin, kể cả trong trường hợp Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba giao hàng chậm; chấp nhận thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng.

Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba không phải thực hiện bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc tranh chấp hợp đồng nếu có được thực hiện theo luật pháp của Cuba. Trường hợp hai bên không đạt được đồng thuận, việc giải quyết được thực hiện theo quy tắc trọng tại của Phòng Thương mại quốc tế tại Paris, Pháp.

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng COVDI-19 Abdala của Cuba, bảo đảm chất lượng vắc xin, tiến độ, hiệu quả phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG