Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phòng, chống tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ
TPO - Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tại Nhà Quốc hội từ ngày 10-18/9/2020. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được Thường vụ cho ý kiến tại phiên họp này.

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 05 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Về các dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Báo cáo công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng với đó Thường vụ sẽ cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; các báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII…

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả 2 phiên giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” và “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Về các vấn đề khác, tại phiên họp, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên; việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an; việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

MỚI - NÓNG