Triển khai đội tình nguyện Mùa hè số trong thanh thiếu niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng”, “Mùa hè số” được triển khai từ tháng 6 - 8/2024, tại các địa phương có nhiều khó khăn về nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và người dân.

T.Ư Đoàn vừa ban hành kế hoạch triển khai các đội tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng”, “Mùa hè số” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

Chiến dịch năm nay gồm 1 chương trình và 4 chiến dịch thành phần. Các đội hình tình nguyện sẽ tổ chức theo hình thức thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện trực tuyến; tình nguyện theo dự án giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn. Trong đó, chỉ tiêu số 7 định hướng “Hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 6 triệu lượt thanh thiếu nhi và người dân”.

Triển khai đội tình nguyện Mùa hè số trong thanh thiếu niên ảnh 1

Thanh niên tình nguyện tại Nghệ An hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử

Việc triển khai các đội hình các đội tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng”, “Mùa hè số” nhằm phát huy lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tham gia nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và người dân.

Đây cũng là hoạt động góp phần triển khai hiệu quả đề án 06 tại các địa phương khó khăn về nguồn lực. Bên cạnh đó, thông qua việc triển khai đội hình tăng cường năng lực hoạt động của các “Tổ Công nghệ số cộng đồng” tại địa phương.

Đội tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng”, “Mùa hè số” triển khai từ tháng 6-8/2024, tại các địa phương có nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và người dân.

Đội tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng”, “Mùa hè số” phối hợp với Đoàn Thanh niên, “Tổ Công nghệ số cộng đồng” tại địa phương triển khai các hoạt động: tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia thời gian qua nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và thanh thiếu niên.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đảm bảo an toàn anh ninh mạng, lập trình cơ bản, thương mại điện tử, sử dụng tin học văn phòng và các ứng dụng trên thiết bị thông minh. Cùng với đó, kết hợp các cuộc thi, sân chơi ứng dụng công nghệ thông tin... cho thanh thiếu niên, đội ngũ cán bộ công chức và người dân địa phương.

Đồng thời, các đội hình hỗ trợ địa phương triển khai Đề án 06 thông qua việc hỗ trợ: định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của người dân để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn thực hiện thanh toán điện tử..

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thành lập đội hình với lực lượng là học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ có kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin và tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên.

Trong quá trình triển khai đội hình tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng”, “Mùa hè số”, các đơn vị sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động của các đội hình, từ đó, kịp thời điều chỉnh, xử lý tình huống thực tế đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

MỚI - NÓNG