Có 8 kết quả :

Viết khỏe

Viết khỏe

TP - Nhà văn châm biếm nổi tiếng Azit Nexin mãi tận xứ sở Thổ Nhĩ Kỳ đang thung thăng dạo chơi dưới suối vàng, bỗng hắt hơi liền mấy cái. Lạ! Phân vân tự vấn: Không lẽ sinh thời ta viết 100 đầu sách mỉa mai châm biếm thói hư tật xấu kiếp chúng sinh mà vẫn chưa hết nên giờ họ cần ta lên tiếng?
Ai quán quân

Ai quán quân

TP - Cuộc thi vẽ quốc tế đang đến hồi gay cấn. Đề bài vẫn xưa cũ. Cứ sau một hồi trống, ai vẽ được nhiều con vật nhất sẽ là người thắng cuộc. Nhớ chiêu độc của tiền nhân là Trạng Quỳnh, họa sĩ xứ ta loằng ngoằng 10 con giun đất trên mười đầu ngón tay chỉ trong chớp mắt. Họa sĩ xứ người tròn mắt thán phục. Thừa kế di sản ấy mà họa sĩ xứ ta vào được bán kết.