Tổ chức Đoàn giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến

Tổ chức Đoàn giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến
TP - Tổng kết Công tác phối hợp phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội năm 2013, Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, 100 % Đoàn xã, phường phối hợp với công an đăng ký cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai, chậm tiến.

> Cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến
> Thưởng ba đơn vị cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến

Thông qua các CLB, các đội tình nguyện giúp đỡ gần 100 đối tượng thanh thiếu niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG