Tỉnh đoàn Nghệ An có tân Phó Bí thư

Tỉnh đoàn Nghệ An có tân Phó Bí thư
TPO - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm cho biết, BTV Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị BCH Tỉnh đoàn bầu bổ sung Phó Bí thư tỉnh đoàn (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Trước đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã ký công văn số 3419 -CV/TWĐTN - BTC gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ. Ban bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo BCH Tỉnh đoàn Nghệ An tiến hành kiện toàn nhân sự Phó Bí thư Tỉnh đoàn theo quy định của điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tỉnh đoàn Nghệ An có tân Phó Bí thư ảnh 1

BCH Tỉnh đoàn Nghệ An bầu bổ sung chức vụ Phó bí thư.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Anh Phạm Văn Toàn – Trưởng Ban Phong trào được tín nhiệm bầu giữ chức vụ này.

Tại hội nghị, anh Phạm Văn Toàn cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và hứa sẽ nỗ lực không ngừng để đưa các phong trào đoàn, hội ngày càng phát triển và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao khi đảm nhận vai trò mới. 

Tỉnh đoàn Nghệ An có tân Phó Bí thư ảnh 2 Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm tặng hoa chúc mừng anh Phạm Văn Toàn.

Quá trình công tác của anh Phạm Văn Toàn: Tháng 10/2008 - 4/2011: Công tác tại Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Nghệ An; Tháng 4/2011 - 10/2011: Cán bộ tăng cường tại Huyện đoàn Nghĩa Đàn. Tháng 10/2011 - 9/2012: Cán bộ Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Nghệ An. Tháng 9/2012 - 8/2014: Phó Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Nghệ An. Tháng 8/2014 - 9/2016: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2012-2017; Phó Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tháng 9/2016 - 10/2017: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Nghệ An; Tháng 10/2017 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Nghệ An. Tháng 3/2019 - 10/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022; Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn Nghệ An.