Thủ tướng: Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao với người nhiều nhà ở là 'điểm mới đột phá'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, điểm mới đột phá của Nghị quyết 18 là bỏ khung giá đất và quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất.
Thủ tướng: Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao với người nhiều nhà ở là 'điểm mới đột phá' ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh Như Ý)

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

"Sai phạm, tù tội cũng vì đất"

Theo Thủ tướng, đất đai là vấn đề hệ trọng, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. "Giàu lên cũng vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết vì đất, mất đoàn kết cũng vì đất, thậm chí sai phạm, tù tội cũng vì đất", Thủ tướng nói, và nhấn mạnh nếu chính sách đất đai bám sát thực tiễn, đi vào thực tiễn thì hiệu quả rất lớn. Ngược lại nghiên cứu không kỹ, vận dụng không đúng thì sẽ "bùng nhùng", để lại hậu quả lớn.

Thủ tướng: Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao với người nhiều nhà ở là 'điểm mới đột phá' ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu bên lề Hội nghị (ảnh Như Ý)

Nhấn mạnh việc sử dụng đất đai thế nào cho hiệu quả, trong bối cảnh dân số ngày càng đông, Thủ tướng chỉ rõ ở nhiều địa phương chỗ nào đẹp thì đưa vào làm bất động sản là chưa phù hợp. "Đáng lý chỗ nào phát triển tốt đưa vào sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm, có người làm, đến ở, có người mua nhà thì mới phát triển bất động sản, phát triển đô thị. Chọn chỗ nào đẹp nhất phát triển bất động sản thì không phát triển được", Thủ tướng nói, và nhấn mạnh quan điểm trước hết phải từ đất đai tạo ra công ăn việc làm chứ không ưu tiên phát triển bất động sản.

Về vấn đề quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh, thay đổi quy hoạch là tạo ra sơ hở. “Quy hoạch 5 năm, 10 năm thậm chí 100 năm nhưng anh thay đổi liên tục. Anh làm không nghiêm dẫn đến những việc như vậy", Thủ tướng nói và nhấn mạnh: "Không thể giao cho đối tác này không làm được, đối tác khác đến lại chạy chọt, thay đổi quy hoạch".

Đề cập đến chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai, Thủ tướng cho rằng, chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; chưa hạn chế được tình trạng lãng phí và vi phạm pháp luật về đất đai. Các phương pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường.

Bỏ khung giá đất, xác định theo nguyên tắc thị trường

Về quan điểm, mục tiêu đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, Thủ tướng cho biết, Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai, đó là: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Cùng với đó, quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng: Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao với người nhiều nhà ở là 'điểm mới đột phá' ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh Như Ý)

Đối với việc hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là vấn đề đặc biệt được quan tâm. Thực tiễn thời gian qua, việc xác định giá đất còn nhiều bất cập, hạn chế, vướng mắc dẫn đến xảy ra nhiều sai phạm, thất thoát ngân sách nhà nước.

“Điểm mới đột phá của Nghị quyết lần này là bỏ khung giá đất, đồng thời yêu cầu có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất. Trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nhấn mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Theo đó, Chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, điểm mới nổi bật của Nghị quyết lần này là đưa ra chủ trương quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang và có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương.

MỚI - NÓNG