Thí điểm 8 cơ chế, chính sách đặc thù để Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới

0:00 / 0:00
0:00
Thí điểm 8 cơ chế, chính sách đặc thù để Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới
TPO - Dự thảo nghị quyết thí điểm dài 8 trang, quy định 8 cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hoá.

Sáng 16/9, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hôi dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Theo Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 58, trong đó đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, mức dư nợ vay: Dự thảo Nghị quyết quy định Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho tỉnh vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp.

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Thanh Hóa được áp dụng mức dư nợ vay không quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức dư nợ vay 20% theo quy định hiện hành (tính theo dự toán năm 2021) thì mức dư nợ vay tối đa của tỉnh là 2.636 tỷ đồng và dư nợ vay đến ngày 31/12/2021 của tỉnh dự kiến là 718 tỷ đồng.

Nếu nâng hạn mức dư nợ vay 60%, mức dư nợ vay tối đa của tỉnh là 7.909 tỷ đồng thì tỉnh Thanh Hóa mới đáp ứng đủ nhu cầu huy động trước nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng của Tỉnh.

Tuy nhiên, theo Uỷ ban Tài chính Ngân sách, việc đề xuất điều chỉnh mức dư nợ vay lên tới 60% là quá cao, cần tính toán thêm dựa trên mức độ cần thiết, phù hợp với khả năng trả nợ của một địa phương hiện vẫn đang nhận trợ cấp của Trung ương.

Về để lại tăng thu từ xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, dự thảo quy định: Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân, tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn, nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Về thu từ xử lý nhà, đất: Dự thảo Nghị quyết quy định: Ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Tỉnh. Theo con số này, kinh phí ngân sách tỉnh được hưởng theo tỷ lệ 50% khoảng 443 tỷ đồng.

Về chính sách phí, lệ phí: HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định áp dụng trên địa bàn tỉnh phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Ngân sách tỉnh được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí…

Đa số ý kiến trong Uỷ ban Tài chính Ngân sách đồng ý với tờ trình. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù được giao thẩm quyền song đa số các địa phương có cơ chế đặc thù đều chưa ban hành bổ sung các loại phí, lệ phí mà chỉ thực hiện thu các loại phí, lệ phí trong danh mục theo Luật Phí và lệ phí, nhằm một mặt vừa bảo đảm nguồn thu, vừa bảo đảm an sinh xã hội.

Tại phiên họp, đa số các ý kiến đồng tình với các nội dung dự thảo trình, và hiệu lực áp dụng từ 1/1/2022, thực hiện trong 5 năm.

MỚI - NÓNG
Cấp phép khai quật khảo cổ đầm Nhà Mạc
Cấp phép khai quật khảo cổ đầm Nhà Mạc
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật khảo cổ tại đầm Nhà Mạc (xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).