Thêm đoạn BOT cao tốc Bắc – Nam không có nhà đầu tư, sắp chuyển đầu tư công?

Bộ GTVT sẽ báo cáo Quốc hội 2 dự án BOT cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư để có thể chuyển sang đầu tư công.
Bộ GTVT sẽ báo cáo Quốc hội 2 dự án BOT cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư để có thể chuyển sang đầu tư công.
TPO - Sau khi chấm thầu, có 1 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT không có nhà thầu vượt qua phần đánh giá năng lực kỹ thuật. Như vậy, tới nay đã có 2 trong 5 đoạn BOT cao tốc Bắc – Nam không có nhà đầu tư.

Tin từ Bộ GTVT cho hay, với 5 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công – tư (PPP, hợp đồng BOT), hiện bộ này đã xét thầu. 

Tới nay, có 1 đoạn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu), Bộ GTVT đã quyết định hủy thầu.

Còn đoạn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, dù có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, nhưng theo Bộ GTVT, qua đánh giá hồ sơ, nhà đầu tư này không vượt qua về mặt kỹ thuật.

Có 3 đoạn cao tốc kêu gọi đầu tư BOT có từ 2 nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ dự thầu, gồm các đoạn: Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Hiện 3 dự án này đều có nhà đầu tư vượt qua phần đánh giá kinh nghiệm, hồ sơ và các thủ tục.

Hiện Bộ GTVT đang rà soát phần vốn dư của 6 dự án thành phần đầu tư công qua đấu thầu giảm giá được bao nhiêu để báo cáo Quốc hội (chuyển đầu tư công), nếu đủ điều kiện sẽ báo khởi công xây dựng ngay 2 dự án đấu thầu BOT không thành công. 

Với 3 dự án còn lại sẽ ký hợp đồng với các nhà đầu tư vượt qua đấu thầu và dành cho nhà đầu tư 6 tháng thu xếp tín dụng, triển khai.

Với 6 dự án cao tốc Bắc – Nam đang đầu tư công, với 3 đoạn đầu tư công ngay từ đầu, đang triển khai thi công đúng tiến độ, dự kiến kiến hoàn thành trong năm 2021 (riêng cầu Mỹ Thuận 2 là cây cầu lớn nên sẽ hoàn thành trong năm 2023).

Còn 3 dự án chuyển sang đầu tư công Quốc hội thông qua hồi tháng 5 vừa qua, các dự án có 13 gói thầu, tháng 9 vừa qua đã khởi công 3 gói thầu xây lắp. Hiện Bộ GTVT đang chuẩn bị thủ tục để khởi công thêm 5 gói thầu và đến tháng 11 sẽ khởi công thêm 2 gói.

Tuy nhiên, trong số gói thầu còn lại có 2 gói thầu đấu thầu không thành công và phải đấu thầu lại. Giá trị gói thầu lớn, khi nhà thầu đã trúng thầu gói khác sẽ không thể trúng thầu gói tiếp theo vì như thế sẽ không đủ năng lực. Bộ GTVT phấn đấu trong vòng 2 năm sẽ hoàn thành 3 dự án này (hoàn thành năm 2022).

Nếu 2 đoạn cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư BOT và được chuyển sang đầu tư công, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 sẽ có 8/11 đoạn được đầu tư công. Khi các đoạn tuyến cao tốc này hoàn thành sẽ nối thông Hà Nội tới Nghệ An và TPHCM tới Bình Thuận bằng các đoạn đầu tư công.

MỚI - NÓNG