Thanh tra xử lý hàng trăm đơn thư liên quan nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp

TPO - Năm 2020, các cơ quan thanh tra đã thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo đối với 348 cá nhân phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Năm 2021, TTCP sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, nhất là vụ việc liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa được công bố, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 288.021 đơn (giảm 11,6% so với năm 2019), trong đó có 180.204 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong đó các bộ, ngành có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam...

Các tỉnh, thành phố có nhiều đơn là TP Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thanh Hóa, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Kiên Giang....

Đặc biệt, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, TTCP đã phúc đáp 110 văn bản của các cơ quan Trung ương và Đại biểu Quốc hội, trong đó có 8 đơn chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến đơn thư của các công dân. Xử lý hơn 58 đơn của Văn phòng Chính phủ chuyển kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo đối với 348 cá nhân phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và đối với 398 tổ chức, cá nhân phục vụ công tác khen thưởng.

Kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, giải quyết 28 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân, tổ chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp.

“Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỷ đồng, trên 107 ha đất; trả lại quyền lợi cho 993 người, kiến nghị xử lý hành chính 503 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 3 vụ, 3 đối tượng”- cơ quan thanh tra cho hay.

Vẫn theo TTCP, trong năm 2021, cơ quan này sẽ đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Đồng thời đặt mục tiêu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%.

Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

“Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, nhất là vụ việc liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”- báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho hay.

MỚI - NÓNG