Thanh tra Nội vụ chỉ ra nhiều vi phạm trong bổ nhiệm tại Đắk Lắk ​

TPO - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, xét chuyển, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Lắk. Kế hoạch thanh tra được thực hiện từ giai đoạn 1/1/2017 đến ngày 30/9/2019.

Về tuyển dụng công chức, đến thời điểm thanh tra, còn 17 trường hợp được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức.

Qua kiểm tra 50 hồ sơ cho thấy, 1 trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt nhưng chưa có quyết định tuyển dụng viên chức (đã nghỉ việc từ tháng 9/2017); một số tài liệu trong hồ sơ tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt là bản sao chụp; tại thời điểm thanh tra, 7 công chức tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về bổ nhiệm, có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, gồm: 4 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức hiện giữ; 4 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương, 2 công chức chưa có chứng chỉ tin học, 10 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo hoặc hoặc nghiệp vụ chuyên ngành. Ngoài ra, 1 công chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp được tiếp nhận, bổ nhiệm nhưng không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường ợp đặc biệt.

Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với 7 công chức còn chậm so với quy định. Ngoài ra, một số hồ sơ bổ nhiệm có sơ yếu lý lịch, bản kê khai tài sản, giấy chứng nhận sức khỏe không đúng quy định hoặc không phù hợp tại thời điểm bổ nhiệm.

Về điều kiện, tiêu chuẩn, có 85 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, gồm: 13 công chức chưa có trình độ lý luận chính trị, 48 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước phù hợp với ngạch công chức hiện giữ, 28 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc B, 25 công chức chưa có chứng chỉ tin học.

Ngoài ra, còn 2 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng trước đó không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; 1 trường hợp được xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên khi chưa đủ 60 tháng công tác theo quy định; 2 cơ quan, tổ chức chưa cung cấp hồ sơ bổ nhiệm đối với 2 công chức.

Thanh tra Nội vụ cũng cho biết, có 123 quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu còn chậm so với quy định, trong đó có 14 quyết định bổ nhiệm lại không đảm bảo tính liên tục về thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với quyết định bổ nhiệm trước liền kề.

Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra, 1 phòng chuyên môn thuộc cấp sở có 2 Phó Trưởng phòng (vượt 1).

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của 2 trường hợp chưa cung cấp được hồ sơ bổ nhiệm, thu hồi quyết định bổ nhiệm nếu không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh và trình tự, thủ tục bổ nhiệm; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục; chỉ đạo Giám đốc Sở bố trí, sắp xếp số lượng Phó Trưởng phòng đảm bảo theo đúng quy định; chấm dứt việc sử dụng 71 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tránh tư tưởng 'giữ an toàn' hoặc cục bộ, bè phái
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tránh tư tưởng 'giữ an toàn' hoặc cục bộ, bè phái
TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, càng gần Đại hội càng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn”...