Tây Ninh thông qua nhiều dự thảo quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2022. Ông Nguyễn Thanh Ngọc (Chủ tịch UBND tỉnh) chủ trì phiên họp. Các phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong, Dương Văn Thắng và Trần Văn Chiến cùng đồng chủ trì.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh.

Tây Ninh thông qua nhiều dự thảo quan trọng phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc (thứ 2 trái sang) cùng các phó Chủ tịch chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc cơ bản thông qua nội dung này và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp thống nhất với các Ban của HĐND tỉnh về hình thức nghị quyết cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Về Tờ trình xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc thống nhất theo nội dung trình và gợi ý chỉnh sửa một số nội dung cho chặt chẽ, đảm bảo nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ rõ ràng, đúng theo quy định của Trung ương.

Về Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng được thống nhất thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng giao Sở NN&PTNN rà soát lại câu từ cho phù hợp. Các sở, ngành cần tiếp tục góp ý để đơn vị trình sớm hoàn chỉnh, tham mưu ban hành để triển khai thực hiện.

Đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc cơ bản thống nhất nội dung được trình với mục tiêu, lộ trình theo đề xuất. Đồng thời đề nghị ngành Xây dựng nghiên cứu thêm không chỉ dừng lại ở việc định hướng phát triển kiến trúc mà

còn bổ sung thêm việc xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa trong hoạt động quản lý kiến trúc, quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở nông thôn, vừa là nhiệm vụ vừa là mục tiêu; bổ sung thêm trong nhiệm vụ, giải pháp, quan trọng là phải nghiên cứu, khảo sát, khoanh vùng, bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc mang nét đặc trưng của địa phương; bổ sung đầy đủ các sở, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch.

Tây Ninh thông qua nhiều dự thảo quan trọng phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2

Toàn cảnh phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố không chỉ quản lý kiến trúc mà còn phải quản lý đô thị, trật tự đô thị, xử lý các vi phạm quy chế quản lý kiến trúc và đô thị nhằm xây dựng văn minh đô thị.

Phiên họp cũng thống nhất thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm của Nhà máy sản xuất xi măng tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Cty CP Xi măng Fico Tây Ninh.

MỚI - NÓNG