Có 15 kết quả :

Cách nào chống 'phí chồng phí' đè doanh nghiệp XNK?

Cách nào chống 'phí chồng phí' đè doanh nghiệp XNK?

TP - Với việc thu thêm hàng loạt các loại phí khác nhau, nhiều hãng tàu nước ngoài đang thu lợi hàng chục triệu USD từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Hiệp hội Chủ hàng cho biết đang tập hợp các chứng cứ để khởi kiện các chủ tàu nước ngoài đã áp đặt các mức phí quá cao đối với các doanh nghiệp Việt Nam.