Có 18 kết quả :

Bảo Việt Nhân thọ chi trả hơn 800 triệu đồng cho khách hàng tử vong do tai nạn xe máy

Bảo Việt Nhân thọ chi trả hơn 800 triệu đồng cho khách hàng tử vong do tai nạn xe máy

Ngày 15/5 vừa qua, Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng gặp rủi ro tại huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội với số tiền chi trả hơn 800 triệu đồng. Khách hàng được vợ tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và mới đóng được 1 kỳ phí là 20 triệu đồng thì tai nạn bất ngờ xảy ra.