Có 4 kết quả :

Chương trình ‘Cùng Prime sẻ chia thịnh vượng’ hỗ trợ cộng đồng phục hồi sinh kế sau dịch

Chương trình ‘Cùng Prime sẻ chia thịnh vượng’ hỗ trợ cộng đồng phục hồi sinh kế sau dịch

Tiếp tục hành trình chung tay cùng cộng đồng vượt COVID-19, chương trình “Cùng PRIME Sẻ Chia Thịnh Vượng” hướng tới hỗ trợ các hộ gia đình và các địa phương phục hồi sinh kế thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa từ nay đến cuối năm. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ bình thường mới sau đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua, chương trình sẽ góp phần mang đến hy vọng và sự lạc quan tích cực cho người dân trên cả nước.