Sẽ xử lý hàng trăm tổ chức, cá nhân chi tiêu sai ngân sách

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý điều hành ngân sách
Bộ Nội vụ vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý điều hành ngân sách
TPO - Bộ Nội vụ vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý điều hành ngân sách 02 năm 2014 - 2015 và 2016 theo quy định tại Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của 45/46 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 59/63 địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2014 (các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương chưa gửi báo cáo gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh Nam Định, Quảng Trị, Thái Bình, Bình Dương), kết quả:

Số các tổ chức được thanh tra, kiểm toán là 640 tổ chức. Số các tổ chức đã xử lý theo kết luận: 545 tổ chức, chiếm 85,1%; đang xử lý: 64 tổ chức, chiếm 10%; chưa xử lý: 31 tổ chức, chiếm 4,9%

Kết luận của Thanh tra và Kiểm toán đối với các tổ chức được kiểm tra, thanh tra là thu hồi số tiền phải nộp ngân sách do chi sai chế độ. Hình thức kỷ luật đối với các tổ chức là kiểm điểm nghiêm khắc tập thể làm sai nguyên tắc, một số tổ chức chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Số tổ chức đang xử lý là các tổ chức đến nay chưa nộp đủ số tiền phải nộp theo kết luận của đoàn Kiểm toán và Thanh tra. Theo báo cáo của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương thì phần lớn các tổ chức này sẽ thực hiện nộp đủ số tiền phải nộp theo kiến nghị của Kiểm toán và Thanh tra trong năm 2015, 2016.

Số tổ chức chưa xử lý là do các nguyên nhân: Do mới có văn bản kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán vào cuối năm 2015 nên sẽ triển khai thực hiện vào năm 2016, do chưa có quyết định thu hồi từ cơ quan có thẩm quyền hoặc do chưa sắp xếp được nguồn để nộp lại theo kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán.

Bên cạnh tổ chức, số cá nhân bị đề nghị xử lý: 1.075 người. Trong đó số đã xử lý: 1.016 người, chiếm 94,5 %, và cố còn lại đang và chưa xử lý.

Trong số đã xử lý, buộc thôi việc 47 người, cách chức 71 người, giáng chức 07 người, 12 người bị tù giam, 11 người bị chuyển sang cơ quan điều tra, 11 người bị khai trừ khỏi Đảng. Số còn lại được xử lý theo hình thức cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm nghiêm khắc.

Số đang xử lý thực hiện các hình thức kỷ luật, cảnh cáo, kiểm điểm nghiêm khắc và thực hiện trách nhiệm bồi hoàn số đã làm thất thoát. Đến nay các cá nhân đang thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền đã thất thoát.

Số chưa thực hiện là các trường hợp đang chờ quyết định xử lý của tổ chức, số chuyển sang cơ quan điều tra để truy tố hoặc cơ quan cảnh sát bắt tạm giam, một số đang trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đối với năm 2015, theo Bộ Nội vụ, tính đến ngày 29/3/2018, bộ này cập nhật kết quả báo cáo của 44/46 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán năm 2015cụ thể:

Số tổ chức được thanh tra, kiểm toán: 722 tổ chức. Trong đó số tổ chức đã xử lý theo kết luận: 631 tổ chức, chiếm 87,40 %, số còn lại đang và chưa xử lý.

Kết luận của Thanh tra và Kiểm toán đối với các tổ chức được kiểm tra, thanh tra là thu hồi số tiền phải nộp ngân sách do chi sai chế độ. Hình thức kỷ luật đối với các tổ chức là kiểm điểm nghiêm khắc tập thể đã làm sai nguyên tắc, một số tổ chức chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Số tổ chức đang xử lý là các tổ chức đến nay chưa nộp đủ số tiền phải nộp theo kết luận của đoàn Kiểm toán và Thanh tra. Theo báo cáo của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương thì phần lớn các tổ chức này sẽ thực hiện nộp đủ số tiền phải nộp theo kiến nghị của Kiểm toán và Thanh tra trong năm 2016, đặc biệt trong quý II và quý III năm 2017.

Đối với cá nhân, số lượng bị đề nghị xử lý là 1.126 người. Trong đó số cá nhân đã xử lý 1.061 người, chiếm 94,23 %, số còn lại đang và chưa xử lý.

Trong số đã xử lý, buộc thôi việc 14 người, cách chức 30 người, giáng chức 04 người, cảnh cáo 104 người, khiển trách 149 người 24 người bị chuyển sang cơ quan điều tra và xử lý hình sự. Số còn lại được xử lý theo hình thức kiểm điểm nghiêm khắc.

Số đang xử lý đề nghị các hình thức kỷ luật: giáng chức, cảnh cáo, kiểm điểm nghiêm khắc và thực hiện trách nhiệm bồi hoàn số đã làm thất thoát. Đến nay các cá nhân đang thực hiện nghĩa vụ nộp số tiền đã thất thoát.

Số chưa thực hiện là các trường hợp đang chờ quyết định xử lý kỷ luật của tổ chức, chuyển sang cơ quan điều tra để truy tố, cơ quan cảnh sát bắt tạm giam, hoặc đang trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Sang năm 2016, tính đến ngày 29/3/2018, Bộ Nội vụ mới nhận được báo cáo của 7/46 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trong đó số tổ chức được thanh tra, kiểm toán 368 tổ chức. Số tổ chức đã xử lý theo kết luận là 314, chiếm 85,32%, số còn lại đang và chưa xử lý.

Còn đối với cá nhân, có 428 người bị đề nghị xử lý. Trong đó đã xử lý 392 người, chiếm 91,59 %. Số cá nhân chưa xử lý đang chờ quyết định xử lý của tổ chức, chuyển sang cơ quan điều tra để truy tố, cơ quan cảnh sát bắt tạm giam, hoặc đang trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đối với số liệu báo cáo năm 2016, Bộ Nội vụ đang tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương gửi báo cáo để hoàn chỉnh số liệu tổng hộp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

MỚI - NÓNG