RADIO 99S chiều 6/7: Triều Tiên tăng cường chiến tranh mạng

RADIO 99S chiều 6/7: Triều Tiên tăng cường chiến tranh mạng
TPO - Trong 2 năm qua, Triều Tiên đã tăng gấp đôi số binh lính phục vụ chiến tranh mạng và thiết lập nhiều căn cứ hải ngoại để phục vụ các vụ tấn công mạng.
MỚI - NÓNG
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ Đoàn cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tuổi trẻ
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ Đoàn cần nêu cao khát vọng cống hiến, lẽ sống tuổi trẻ
TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, thế hệ trẻ Quảng Ngãi chính là những chủ nhân tương lai, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh và mục tiêu, tầm nhìn xây dựng đất nước đến năm 2030, 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.