Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam có 5 trường ĐH lọt top 500 thế giới về Toán học

Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam có 5 trường ĐH lọt top 500 thế giới về Toán học
TPO - Đến năm 2030, phấn đấu có 5 cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam được xếp hạng trong top 500 của thế giới về lĩnh vực Toán học, trong đó có ít nhất 2 cơ sở được xếp hạng trong top 400.

Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, mục tiêu chung là tiếp tục phát triển Toán học Việt Nam bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam; đáp ứng yêu cầu của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đưa Toán học trở thành một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển chung của khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trong đó, Chính phủ cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, phấn đấu có 5 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng trong top 500 của thế giới về lĩnh vực Toán học, trong đó có ít nhất 2 cơ sở được xếp hạng trong top 400.

Phấn đấu tăng gấp đôi số lượng công bố trên các tạp chí trong danh mục tạp chí có uy tín trên thế giới (tạp chí SCIE) so với giai đoạn 2010 -2020.

Tăng gấp đôi số lượt nhà khoa học nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài) đến làm việc, trao đổi và hợp tác khoa học được hỗ trờ tư chương trình so với giai đoạn 2010 – 2020.

Phấn đấu có ít nhất 5 hướng nghiên cứu chủ đạo và Toán ứng dụng và Toán trong nghiệp, với đội ngũ có năng lực thực hiện các chương trình, hợp đồng nghiên cứu – phát triển với nhà nước, doanh nghiệp.

Hỗ trợ, phối hợp và tham gia đào tạo khoảng 400 tiến sĩ ngành Toán, Toán ứng dụng và Thống kê, trong đó có 50% nghiên cứu sinh có ít nhất 2 công bố trên các tạp chí SCIE.

Đào tạo bồi dưỡng khoảng 80% giáo viên, giảng viên Toán cốt cán của các cơ sở giáo dục ĐH, THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Xây dựng hệ tri thức các khoa học về Toán trong Hệ tri thức Việt số hóa.

Từ các mục tiêu đó, Chương trình đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện.

Trong đó, có hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán; thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Toán học, chú trọng  phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao.

Đặc biệt  ưu tiên bố trí kinh phí cho các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng Toán để giải quyết các vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội như Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin, vận trù học, môi trường và biến đổi khí hậu.

MỚI - NÓNG