Nhiều kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Nhiều kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 9,69% đứng thứ 5 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Tuy thấp hơn mục tiêu đề ra (11%), nhưng là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 279.074 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước và cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ. Với GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.144 USD, gấp 1,42 lần năm 2020. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển hướng theo hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách nhà nước tăng cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết và so với năm 2020.

Về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các chỉ số về cải cách hành chính đều tăng thứ hạng so với đầu nhiệm kỳ và đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh, giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, trong thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả, tỷ lệ ca mắc COVID-19 và tử vong do COVID-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và liên kết, hợp tác với tỉnh, thành phố bạn được tăng cường. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác và đạt kết quả tích cực. Trong đó, nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực. Ước đến hết năm 2023, toàn tỉnh Thanh Hóa có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 48,15%, có 363 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 78,1%, 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 407 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 1 sản phẩm OCOP 5 sao…

Để thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tới, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu lên những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế.

Qua đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra nhằm sớm thực hiện hóa mục tiêu đến năm 2025 trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của đất nước.

MỚI - NÓNG