Có 9 kết quả :

Đưa báo chí tới nơi xa nhất, khó khăn nhất

Đưa báo chí tới nơi xa nhất, khó khăn nhất

TP - Ngày 4/4, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số tờ báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2012- 2015).
Nhà lưu trú công nhân đáp ứng trên 13% nhu cầu

Nhà lưu trú công nhân đáp ứng trên 13% nhu cầu

TP - Ngày 21/2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.