Có 9 kết quả :

Vì đâu chỉ thắng chặng đầu?

Vì đâu chỉ thắng chặng đầu?

TP - Sau những buổi “Vinh danh học sinh giỏi quốc tế”, bao giờ cũng là cuộc bàn luận khá sôi nổi về người tài và việc sử dụng người tài. Vậy thì, những học sinh giỏi quốc tế có thể xem là “người tài” không, và cần bồi dưỡng, sử dụng họ thế nào?
Ra mắt chương trình đào tạo lập trình ngôn ngữ NEURON

Ra mắt chương trình đào tạo lập trình ngôn ngữ NEURON

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục và phát triển nguồn nhân lực quốc tế Stanford (Stanford International JSC) đã tổ chức họp báo ra mắt chương trình đào tạo NLP (Lập Trình Ngôn Ngữ NEURON) cho 250 học viên với chủ đề “NLP & Nhận diện tính cách”.