Có 7 kết quả :

Phát hiện mới về gốc tích Lý Thái Tổ

Phát hiện mới về gốc tích Lý Thái Tổ

Nguồn gốc của vị vua nhà mở đầu triều Lý - Lý Công Uẩn từ xưa đến nay đã làm tốn khá nhiều công sức của các nhà sử học. Theo một số ý kiến thì mẹ ông người Bắc Ninh, bố ông là quốc sư Vạn Hạnh.