Có 4 kết quả :

Công chúng và nguyệt quế

Công chúng và nguyệt quế

TP - Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia khép lại sự cố sai sót câu hỏi, đáp án kết quả của cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2012 bằng thông báo lý giải và xin lỗi đêm 27 - 6.