Nghiêm túc tiếp thu góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Nghiêm túc tiếp thu góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
TP - Sáng qua (1/4), Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp nhận bàn giao Bản tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBT.Ư MTTQVN).

> Tiếp thu ý kiến cán bộ lão thành
> Quy định rõ hơn thẩm quyền Bộ trưởng

Thay mặt Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Bản tổng hợp có hơn 8 triệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gửi đến hệ thống MTTQVN các cấp. Chủ tịch UBT.Ư MTTQVN Huỳnh Đảm cho biết, 3 tháng qua, MTTQVN phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ Trung ương đến cơ sở.

Theo ông Huỳnh Đảm, từ khi thống nhất nước nhà, trải qua nhiều lần sửa đổi Hiến pháp, chưa lần nào các tầng lớp nhân dân quan tâm, góp ý kiến vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhiều như lần này.

Các tầng lớp nhân dân từ nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài rất tâm huyết, nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ để sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Hiến pháp.

Qua đó, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước, đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần vào đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong toàn dân, trong hệ thống chính trị.

Thời gian tới, MTTQVN cùng các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện để tiếp tục tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến hết 30/9/2013, nhằm tiếp thu thêm nhiều ý kiến tâm huyết, với mong muốn bản Hiến pháp thực sự là của dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cảm ơn MTTQ VN đã tập hợp được kết quả trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng của nhân dân, các tổ chức thành viên nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện bản Dự thảo, để Hiến pháp năm 1992 sửa đổi thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí toàn dân, đáp ứng được những yêu cầu phát triển, đổi mới đất nước.

“Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ chỉ đạo Ban biên tập nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992” - Phó Chủ tịch QH nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG