Có 17 kết quả :

Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch đảng BJP ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: CNN)

'Người bán trà hèn mọn' giành chiến thắng lịch sử

TPO - Ông tự gọi mình là người canh gác của Ấn Độ, cho dù vẫn còn một vài nhóm nhỏ chưa cảm thấy an toàn. Ông tự hào với xuất thân khiêm tốn của mình nhưng vẫn tiếp sức cho các tỷ phú. Ông nói ngôn ngữ của giới kinh doanh, nhưng chưa tạo đủ việc làm cho những người dân khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn.