Có 11 kết quả :

Thiện nguyện từ tâm hay làm màu?

Thiện nguyện từ tâm hay làm màu?

Đó là nội dung được đưa ra trong buổi tọa đàm "Giới trẻ làm thiện nguyện: Từ tâm hay làm màu" cho gần 200 sinh viên, thanh niên trên địa bàn TP. Hà Nội, được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với Học viện Phụ nữ tổ chức vào ngày 28/10.