Có 8 kết quả :

Học vượt vẫn tốt nghiệp giỏi

Học vượt vẫn tốt nghiệp giỏi

Trường ĐH Bách khoa TP HCM vừa quyết định khen thưởng cho sinh viên Nguyễn Văn Định, ngành khoa học và kỹ thuật máy tính, vì thành tích học vượt, tốt nghiệp sớm một học kỳ so với chương trình đào tạo và kết quả tốt nghiệp loại giỏi.