Cán bộ quy hoạch cấp chiến lược đều đạt loại giỏi, xuất sắc

Cán bộ quy hoạch cấp chiến lược đều đạt loại giỏi, xuất sắc
TP - Sáng 28/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng.

Theo báo cáo tổng kết, từ ngày 6/8- 28/10/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng gồm 95 học viên. Lớp thứ nhất gồm 50 học viên, lớpthứ hai gồm 45 học viên. Các học viên là cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; quy hoạch chức danh cấp trưởng các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương giai đoạn 2020- 2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương giai đoạn 2021- 2026. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại giỏi, xuất sắc.

Chúc mừng 95 học viên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch học tập, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, các học viên là nguồn quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược khóa XIII, là những người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong các nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự kỳ vọng lớn lao và sự chỉ đạo sát sao trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức lớp học. 

MỚI - NÓNG