Làm rõ nội hàm 'đặc thù', 'đặc biệt' và 'tinh nhuệ' của cảnh sát cơ động

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng báo cáo tại phiên họp
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng báo cáo tại phiên họp
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, song cũng đề nghị cần làm rõ 3 nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng cảnh sát cơ động.

Ngày 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên và đại diện các cơ quan đã cho ý kiến về Tờ trình, hồ sơ dự án Luật và các nội dung của dự thảo Luật.

Về hồ sơ dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đồng thời cho rằng, hồ sơ được Chính phủ chuẩn bị công phu, cơ bản đầy đủ, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Đồng thời đề nghị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, nhất là đánh giá tác động về tổ chức biên chế, kinh phí ngân sách bảo đảm trang bị vũ khí, phương tiện…

Liên quan sự cần thiết ban hành luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật được nêu trong Tờ trình và Báo cáo thẩm tra. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần làm rõ 3 nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng cảnh sát cơ động, để làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân, từ đó làm nổi bật sự thuyết phục cần thiết phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này.

Về vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh sửa nội dung để thể hiện đúng vị trí, chức năng của cảnh sát cơ động là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết; làm rõ vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, vai trò chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ quy định cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với quy định trong dự thảo luật; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát các nhiệm vụ cụ thể của cảnh sát cơ động để phù hợp với vị trí chức năng, tránh chồng chéo và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền hạn của cảnh sát cơ động nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Về phạm vi hoạt động, tổ chức sử dụng điều động và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định của dự thảo luật cơ bản phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn về phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động vì nội dung này liên quan đến điều ước quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và liên quan đến chức năng, quyền hạn, phạm vi hoạt động của các lực lượng khác đã được quy định ở các luật như Luật Cảnh sát biển, Luật Biên phòng, Luật Cảnh vệ...

Liên quan đến trang bị, chính sách đối với cảnh sát cơ động và trách nhiệm của chính quyền các cấp, đề nghị rà soát thật kỹ để một mặt bảo đảm cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời phù hợp với thực tiễn, đúng với phạm vi, quyền hạn của chính quyền các cấp để bảo đảm tính khả thi; rà soát các nội dung giao cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quy định để thiết kế các nội dung của Luật.

Ngoài ra, các thành viên cũng cho ý kiến về một số nội dung khác như: nguyên tắc hoạt động; thời gian phục vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động; các trường hợp mang vũ khí lên tàu bay; thẩm quyền quy định về bảo đảm hậu cần, tài chính ngân sách; vấn đề bình đẳng giới…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, đánh giá chung dự án luật sau khi tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét lần đầu tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của Uỷ ban Thường vụ, báo cáo Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai.

MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng
TPO - Theo nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu, thời gian qua, hàng trăm DN luôn trong trạng thái hoạt động bấp bênh, thua lỗ nặng nề nên việc thành lập một hiệp hội là nhằm bảo vệ quyền lợi của các hội viên.