Kiểm tra, giám sát việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ không đủ năng lực và uy tín

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ năm 2022, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) vừa ban hành Kế hoạch số 52 thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Kiểm tra, giám sát việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ không đủ năng lực và uy tín ảnh 1

Kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Mục đích của Kế hoạch số 52 là tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 34.

Về nội dung công việc, Kế hoạch nêu rõ, từ năm 2022, thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; việc thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập…

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra công tác xây dựng pháp luật gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để phòng, chống vi phạm trong việc ban hành văn bản pháp luật, lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ.

Đặc biệt, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội.

Thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, trong quý IV/2022, tham mưu ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Trong năm 2023, tham mưu xây dựng các quy định về cơ chế phát hiện, phòng ngừa ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; quy định các hành vi vi phạm, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực; quy định về thu hồi tài sản do tham nhũng, phạm tội mà có.

Ngoài ra, Kế hoạch số 52 cũng nêu rõ, trong nhiệm kỳ XIII, sẽ mở rộng hình thức đối thoại, tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo trên nền tảng ứng dụng trực tuyến. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng từ T.Ư đến địa phương, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu đảng viên của Ban Tổ chức T.Ư.

MỚI - NÓNG