Không để người 'tham vọng cá nhân không trong sáng' lọt vào Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư (ảnh Văn Kiên)
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư (ảnh Văn Kiên)
TPO - Liên quan đến việc giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ 2021- 2026, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, sẽ có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, không để lọt những người cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, “tham vọng cá nhân không trong sáng” vào quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phê duyệt quy hoạch nhân sự theo quy trình 5 bước

Trao đổi với báo chí trước thềm Hội nghị T.Ư 9 (khai mạc vào tuần tới), ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cho biết, việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 là một công việc hết sức quan trọng.

Vì vậy, trên cơ sở nghị quyết, quy chế, quy định của Ban chấp hành T.Ư, Bộ chính trị, Ban bí thư khoá XII và kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm của các nhiệm kỳ trước và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Bộ chính trị khoá XII đã ban hành Kế hoạch số 11 trong đó có một số nội dung đổi mới căn bản.

Theo đó, việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của T.Ư Đảng phải gắn chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đại hội toàn quốc của Đảng.
“Bộ chính trị khoá XII xác định cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó" với lộ trình cụ thể: Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương trình Hội nghị Trung ương 9, sau đó tiến hành quy hoạch Bộ chính trị, Ban bí thư theo kế hoạch”, ông Bình cho hay.
Không để người 'tham vọng cá nhân không trong sáng' lọt vào Trung ương ảnh 1 Tại Hội nghị lần thứ 9 tới đây, T.Ư sẽ xem xét việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư

Cũng theo ông Bình, việc quy hoạch nhân sự được đổi mới theo quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch cấp chiến lược.

Đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông. Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước. Quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.

Không để người "cơ hội chính trị" lọt vào T.Ư

Đề cập đến việc xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, ông Bình cho rằng, phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị,  phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình, năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch. Giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ tháp tiêu chuẩn.

Không để người 'tham vọng cá nhân không trong sáng' lọt vào Trung ương ảnh 2  Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao đổi với báo chí về giới thiệu quy hoạch nhân sự BCH T.Ư nhiệm kỳ 2021- 2026

Đặc biệt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cho rằng “có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, không để lọt những người có một trong các hạn chế, khuyết điểm vào quy hoạch cấp chiến lược”.

Các hạn chế được ông Bình chỉ ra gồm: suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị, xu nịnh, “chạy chức”, “chạy quyền”; tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước... 

“Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Kế hoạch 11 của Bộ chính trị, tạo không khí phấn khởi, trách nhiệm, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị. Nhìn chung kết quả giới thiệu nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết...”, ông Bình cho biết.

MỚI - NÓNG