Có 8 kết quả :

Xét tuyển ngành công an sẽ thay đổi như thế nào?

Xét tuyển ngành công an sẽ thay đổi như thế nào?

TPO - Bộ Công An vừa công bố dự thảo thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nNhân dân để xin ý kiến dư luận trong 2 tháng, kể từ ngày 9/1, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/3. Theo dự thảo này, tuyển sinh trong khối ngành này năm 2020 sẽ có những thay đổi cơ bản.