Có 10 kết quả :

Các chiến sĩ chăm sóc vườn hoa Đại đội.

Ra Hòn Tre nghe chuyện lính

TP - Với các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp 90 (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa), Trạm ra đa 565 (Trung đoàn Ra đa 451, Vùng 4 Hải quân), việc được đứng chân trên đảo Hòn Tre (Nha Trang) thơ mộng là một may mắn không phải ai cũng có trong cuộc đời quân ngũ. Nhưng, nỗi nhớ nhà khó tránh khỏi khi xuân về, họ ở lại đảo đón Tết cùng đồng đội.