Hôm nay, Trung Quốc bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư

Hôm nay, Trung Quốc bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư
TP - Sáng nay (15-11), Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 họp phiên đầu tiên và bầu Bộ Chính trị, thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư.

> Trung Quốc: Lần đầu đưa văn minh sinh thái vào Điều lệ Đảng

Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình (phải) và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ảnh: China Daily
Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình (phải) và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ảnh: China Daily.

Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc ngày 14-11, bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới, thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng, Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa 17 đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm có ông Tập Cận Bình (59 tuổi, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khóa 17, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương), ông Lý Khắc Cường (57 tuổi, Ủy viên thường vụ BCT khóa 17, Phó Thủ tướng), ông Vương Kỳ Sơn (64 tuổi, Ủy viên BCT khóa 17, Phó Thủ tướng), ông Lý Nguyên Triều (62 tuổi, Ủy viên BCT khóa 17, Trưởng ban Tổ chức Trung ương), ông Uông Dương (57 tuổi, Ủy viên BCT khóa 17, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông), ông Du Chính Thanh (67 tuổi, Ủy viên BCT khóa 17, Bí thư Thành ủy Thượng Hải), bà Lưu Diên Đông (67 tuổi, Ủy viên BCT khóa 17, Ủy viên Quốc vụ phụ trách giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao), ông Trương Đức Giang (66 tuổi, Ủy viên BCT khóa 17, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh), ông Trương Cao Lệ (66 tuổi, Ủy viên BCT khóa 17, Bí thư Thành ủy Thiên Tân), ông Lưu Vân Sơn (65 tuổi, Ủy viên BCT khóa 17, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương), Thượng tướng Phạm Trường Long (65 tuổi, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương), Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng (62 tuổi, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương)… Ông Vương Kỳ Sơn cũng được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18.

Bỏ phiếu tại phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 hôm 14-11. Ảnh: Xinhua
Bỏ phiếu tại phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 hôm 14-11. Ảnh: Xinhua .

Dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc được thông qua ngày 14-11, biến Quan điểm phát triển khoa học thành một phần định hướng hành động của Đảng.

Điều lệ Đảng sửa đổi đặt Quan điểm phát triển khoa học bên cạnh học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và thuyết Ba đại diện (Đảng đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc).

Đại hội 18 diễn ra vào giai đoạn quyết định của quá trình Trung Quốc hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Chủ đề của Đại hội là: Giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyết Ba đại diện và Quan điểm phát triển khoa học, giải phóng tư tưởng, thực hiện chính sách cải cách mở cửa, tăng cường sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Gia Tùng
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG